بستن

کارمند یا کارفرما بودن، مسئله این است

همه ما روزانه ایده‌های زیادی رو در اطرافمون میبینیم یا متوجه می‌شیم الان به یک دست از خدماتی نیاز داریم که نمیتوانیم به سادگی آن‌را برطرف کنیم. اینجا دقیقا جایی متن کامل را بخوانید