قسمت‌هایی که به طور اختصاصی کدنویسی شدند:
۱-ایجاد سفارش پیش‌فرض: از آنجایی که طرف قرارداد مجموعه تروتازه رستوران‌های سراسر کشور بودند، نیاز بود که در صورت عدم ثبت سفارش روزانه، یک سفارش به شکل پیش‌فرض برای هر رستون ثبت شود. امکان ثبت سفارش پیش‌فرض در این سایت به سه روش تعریف شد:

– مدیر رستوران مشخص می‌کند سفارشی به مقدار ثابت ثبت شود، به عنوان مثال در صورت عدم ثبت سفارش، از هر سالاد ۱۰ عدد برای این رستوران ثبت گردد.
– حالت دیگر ثبت سفارش هفته پیش به عنوان سفارش امروز
– و حالت آخر عدم ثبت سفارش برای روز جاری می‌باشد.

۲-سقف سفارش: هر مدیر فروشگاه می‌تواند مشخص کند که چه مقدار از محصولات (برای کارمند سفارش‌گذار وی) قابل سفارش باشد.

۳-ویرایش سفارش: هر رستوران در یک روز می‌تواند تنها و تنها یک سفارش ثبت کند، از این رو باید بتواند سفارش همان روز را تغییر دهد تا سفارش کاملی ارسال شود.

۴-ارسال پیامک یادآوری: در صورتی که یک مجموعه سفارشی ثبت نکرده‌ باشد، راس ساعت مشخصی در روز یک پیامک حاوی متن یادآوری سفارش روز برای مدیران رستوران‌ها ارسال می‌شود.

۵-ارسال سفارش‌ها به برنامه حسابداری تروتازه: هرشب راس ساعت ۱:۳۰ بامداد تمام سفارش‌های ثبت شده برای روز بعد به برنامه حسابداری ارسال می‌شود.
اطلاعات ارسال شده به برنامه حسابداری می‌تواند هر آیتمی از مشخصات سفارش باشد، از جمله نام سفارش‌گذار، نام و کد و مقدار محصول سفارش‌گذاری شده، زمان ثبت سفارش و …

۶-حداقل و حداکثر مجاز ثبت سفارش: حداقل ثبت سفارش برای هر محصول در هر فاکتور برای هر مشتری توسط مدیریت تنظیم شده ثبت سفارش با تعداد کمتر از آن مقدار ممکن نیست.